08 Tháng Mười Hai 2023
Đề tài dự án » Kết quả phê duyệt
 Danh sách đề tài, dự án đã phê duyệt Đóng hoặc mở
 Loại:  Năm: 
Danh sách đề tài duyệt dự kiến năm 2019
STTTên đề tàiDự kiến
mục tiêu
Dự kiến
nội dung
Dự kiến
sản phẩm
Dự kiến kinh phí (triệu đồng)Ý kiến
1 Xây dựng biện pháp tổng hợp để chẩn đoán, quản lý dưỡng chất và bệnh hại có nguồn gốc từ đất bằng phương pháp sinh học cho cây khóm Hậu Giang. 0,0000
2 Tiềm năng năng lượng mặt trời tỉnh Hậu Giang 0,0000
3 Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người của lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang 0,0000
4 Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang - Thực trạng và giải pháp 0,0000
5 Phát triển phần mềm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm hệ thống rủi ro dịch bệnh phục vụ cho ngành nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang 0,0000
Trang: 1
 
Danh sách dự án duyệt dự kiến năm 2019
STTTên dự ánMục tiêuXuất xứTính cấp thiếtSản phẩm &
chỉ tiêu
kinh tế-
kỹ thuật
Dự kiến kinh phí (triệu đồng)Ý kiến
1 Quản lý và phát triển nhãn hiệu Quýt đường Long Trị cho sản phẩm Quýt đường của tỉnh Hậu Giang 0,0000
2 Xây dựng mô hình nâng cao chất lượng trái bưởi da xanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 0,0000
Trang: 1