22 Tháng Tám 2018
Đề tài dự án » Kết quả phê duyệt
 Danh sách đề tài, dự án đã phê duyệt Đóng hoặc mở
 Loại:  Năm: 
Danh sách đề tài duyệt dự kiến năm 2017
STTTên đề tàiDự kiến
mục tiêu
Dự kiến
nội dung
Dự kiến
sản phẩm
Dự kiến kinh phí (triệu đồng)Ý kiến
1 Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang 1.730,0000
2 Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai ở tỉnh Hậu Giang 950,0000
3 Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế thích ứng với xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu cho người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 750,0000
4 Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống luân canh lúa-tôm/cá gắn với tiêu thụ ở tỉnh Hậu Giang 2.000,0000
5 Hiện trạng đặc điểm phân bố sinh vật đáy trong thủy vực quanh sông Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 800,0000
6 Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tổng hợp phát triển sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu (hạn và mặn): giống, cơ cấu cây trồng và các biện pháp kỹ thuật đi kèm 600,0000
7 Nghiên cứu xây dựng mô hình tiêu tràm hiệu quả và bền vững ở tỉnh Hậu Giang 300,0000
8 Xây dựng quy trình phòng chống bệnh xơ đen và xác định tên vi khuẩn gây ra bệnh xơ đen của mít Changai (Artocapus heterophyllus Lam) 800,0000
Trang: 1
 Không tìm thấy dữ liệu
Danh sách dự án duyệt dự kiến năm 2017
STTTên dự ánMục tiêuXuất xứTính cấp thiếtSản phẩm &
chỉ tiêu
kinh tế-
kỹ thuật
Dự kiến kinh phí (triệu đồng)Ý kiến
Trang: 1