22 Tháng Tám 2018
Đề tài dự án » Đề xuất
 Danh sách đề xuất đề tài, dự án Đóng hoặc mở
 Loại:  Năm: 
 
Danh sách đề tài đã đề xuất
STTTên đề tàiThông tin đề xuấtMục tiêuNội dungSản phẩmXuất
word
1Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang Người đề xuất: PGS.TS Võ Quang Minh
Địa chỉ: Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 07103831005
Email: vqminh@ctu.edu.vn
2Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai ở tỉnh Hậu Giang Người đề xuất: Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở TNMT
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở TNMT
Số điện thoại: 02933877300
Email:
3Nghiên cứu, xây dựng tính hiệu quả và bền vững của mô hình Tràm – Tiêu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Người đề xuất: TS. Lê Hoàng Xuyên
Địa chỉ: Ban quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Số điện thoại: 0911124545
Email:
4Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tổng hợp phát triển sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu (hạn và mặn): giống, cơ cấu cây trồng và các biện pháp kỹ thuật đi kèm Người đề xuất: TS. Trịnh Quang Khương
Địa chỉ: Viện lúa ĐBSCL
Số điện thoại: 0909574655
Email:
5Hiện trạng đặc điểm phân bố sinh vật đáy trong thủy vực quanh sông Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Người đề xuất: PGS. TS. Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0918855468
Email:
6Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế thích ứng với xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu cho người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Người đề xuất: PGS.TS. Bùi Thị Nga
Địa chỉ: Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 01239547989
Email:
7Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống luân canh lúa-tôm/cá gắn với tiêu thụ ở tỉnh Hậu Giang Người đề xuất: TS. Nguyễn Công Thành
Địa chỉ: Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam
Số điện thoại: 01698015824
Email:
8Xây dựng quy trình phòng chống bệnh xơ đen và xác định tên vi khuẩn gây ra bệnh xơ đen của mít Changai (Artocapus heterophyllus Lam) Người đề xuất: PGS. TS. Lê Văn Bé
Địa chỉ: Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0918933710
Email:
Trang: 1
 
Danh sách dự án đã đề xuất
STTTên dự ánThông tin đề xuấtMục tiêuXuất xứTính
cấp thiết
Sản phẩm-chỉ tiêu
kinh tế-kỹ thuật
Xuất
word
1 Xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật trong rừng tràm tại khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Người đề xuất: KS. Huỳnh Chí Cường
Địa chỉ: Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
Số điện thoại: 02933877300
Email:
2 Xây dựng mô hình ứng dụng Khoa học kỹ thuật chế biến đa dạng hóa các sản phẩm từ khóm Người đề xuất: KS. Trịnh Hồng Nhung
Địa chỉ: Trung tâm Thông tin và ƯDKHCN tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại: 02933877300
Email:
Trang: 1