31 Tháng Ba 2020
Thông báo Tuyển chọn Tổ chức và Cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2020
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tiếp nhận Hồ sơ đăng ký Tuyển chọn Tổ chức và Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2020 đến hết ngày 20/4/2020 (Tập tin Thông báo đính kèm)
Đề xuất đề tài, dự ánKết quả phê duyệt
 Danh sách biểu mẫu Đóng hoặc mở